XE TẢI HOÀNG HUY

Xe tải Hoàng Huy tự hào là nhà tiên phong trong các dòng xe nhập khẩu.
Xe có nhiều loại cấu hình có thể kể ra là:
Xe tải thùng: xe tải thùng 2 chân hoàng huy, xe tải thùng 3 chân hoàng huy, xe tải thùng 4 chân hoàng huy
xe tải ben: xe tải ben 8 tấn hoàng huy, xe tải ben 3 chân hoàng huy