CHUYÊN CUNG CẤP CÁC DÒNG XE TẢI ĐỦ CHỦNG LOẠI GIÁ CẢ CẠNH TRANH!

Xe có nhiều loại cấu hình để phù hợp với từng khách hàng riêng biệt có thể kể ra:
Xe ben Hoàng Huy: xe ben 8 tấn hoàng huy, xe ben 3 chân hoàng huy
xe thùng hoàng huy, xe tải thùng b170 hoàng huy, xe tải thùng 3 chân hoàng huy, xe tải thùng 4 chân hoàng huy
Tổng số: 47 bản ghi - Trang: 1 / 1