SƠMI RƠ MOOC là một công cụ để trở hàng hóa hông thể thiếu ở nước ta hiện nay!
Hiện nay có nhiều loại SơMi Rơ Mooc để quý khách hàng lựa chọn có thể kể ra là: móc lửng, móc sàn, móc xương, móc lồng, móc chở hàng , móc ben, móc téc xi măng rời cimc ...vv